Berg skolekor

Norges største skolekor!

Berg skolekor skal utvikle sangglede, sanginteresse og musikkunnskap hos elever ved Berg skole. Koret skal bidra til å etablere gode musikktradisjoner på skolen, og styrke det sosiale miljøet blant elevene. Koret har øvinger i AKS-tiden, og er for elever på alle skoletrinn. Koret synger på ulike arrangementer i regi av skolen, og har også egne konserter og aktiviteter gjennom året. Koret drives av en foreldredrevet forening og tilbudet utvikles i nært samarbeid med AKS og skolen.

Skolekoret har siden oppstarten i 2016 etablert seg som et svært populært musikktilbud med dyktige og kompetente dirigenter.  I 2020 hadde koret nermere 200 syngende medlemmer fordelt på et hovedkor og et guttekor. Medlemstallet gjør oss til Norges største skolekor.

Sangkorets øvinger fra 1. – 4. klasse organiseres av AKS. Korøvelser for 5. -7. trinn organiseres i regi av foreningen og finner sted på skolen rett etter skoletid.