Berg skolekor

Norges største skolekor!

Berg skolekor skal utvikle sangglede, sanginteresse og musikkunnskap hos elever ved Berg skole. Koret skal bidra til å etablere gode musikktradisjoner på skolen, og styrke det sosiale miljøet blant elevene. Koret har øvinger i AKS-tiden, og er for elever på alle skoletrinn. Koret synger på ulike arrangementer i regi av skolen, og har også egne konserter og aktiviteter gjennom året.

Koret drives av en foreldredrevet forening og tilbudet utvikles i nært samarbeid med AKS og skolen. Sangkorets øvinger fra 1. – 4. klasse organiseres av AKS. Korøvelser for 5. -7. trinn organiseres i regi av foreningen og finner sted på skolen rett etter skoletid.

Skolekoret har siden oppstarten i 2016 etablert seg som et svært populært musikktilbud med dyktige og kompetente dirigenter.  Før pandemien hadde koret nærmere 200 syngende medlemmer fordelt på et hovedkor og et guttekor. Nå er vi tilbake for fullt, og gleder oss stort til kommende arrangementer.

KJÆRE ALLE KORFORELDRE!

Har du lyst til å bli med i korstyret? Vi tar nå inn nye medlemmer. Det er gøy a sitte i styret, og det er en god mulighet til å være med på å skape sangglede, musikkinteresse og et godt sosialt miljø, både for ditt barn og for alle de andre barna på Berg skole. Per i dag er vi syv stykker i styret. Styremedlemmene velges inn for to år av gangen, på årsmøte, som i år avholdes den 26. april. I år er fire av plassene på valg.

VI TRENGER NY:

Kasserer

Sekretær

Arrangementsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig

Er du interessert? Lurer du på noe? Ta kontakt med oss, enten på mail: bergskolekor@gmail.com eller på Facebook, eller ta kontakt med vår kompetente leder Vegar Aabø på mail vegar.aabo@gmail.com eller telefon 922 42 010 😊