Berg skolekor

Berg skolekor skal utvikle sangglede, sanginteresse og musikkunnskap hos elever ved Berg skole. Koret har øvinger i AKS-tiden, og er for elever på alle skoletrinn. Koret synger på ulike arrangementer i regi av skolen, og har også egne konserter og aktiviteter gjennom året. Koret skal bidra til å etablere gode musikktradisjoner på Berg skole, og styrke det sosiale miljøet blant elevene.

Skolekoret har siden oppstarten i 2016 etablert seg som et svært populært musikktilbud på med dyktige og kompetente dirigenter.  I 2019 har koret 110 syngende medlemmer. Sangkorets øvinger fra 1. – 4. klasse organiseres av AKS. Korøvelser for 5. -7. trinn organiseres i regi av foreningen og finner sted på skolen rett etter skoletid.

Våren 2019 ble det etablert et prøveprosjekt med eget guttekor på Berg skole. Målet er å sikre god rekruttering av gutter til kor. Prosjekter forsetter høsten 2019 for gutter på 2. – 4. trinn på AKS og for gutter på 5. – 7. trinn etter skoletid.