Berg skolekor

Berg skolekor skal utvikle sangglede, sanginteresse og musikkunnskap hos elever ved Berg skole. Koret har øvinger i AKS-tiden, og er for elever på alle skoletrinn. Koret synger på ulike arrangementer i regi av skolen, og har også egne konserter og aktiviteter gjennom året. Koret skal bidra til å etablere gode musikktradisjoner på Berg skole, og styrke det sosiale miljøet blant elevene.

Koret startet opp høsten 2016 og har idag 110 barn syngende barn på alle trinn.