Korleder og undervisning

Hilde Seehusen er skoletkorets dirigent. Hilde er baseleder AKS og underviser korbarna på samtlige trinn. Hun har master i musikkterapi, har studert drama- og teaterkommunikasjon og har tidligere vært bl.a. korleder for Lambertseter skoles kor.

Koret skal utgjøre et viktig sosialt miljø på skolen og være et sted vennskap kan oppstå på tvers av klasser og trinn. Det er viktig for Hilde at barna utvikler sunn sangteknikk. Undervisningen legger vekt på egenutvikling, mestring og positive følelser knyttet til sang og tar utgangspunkt i barnets egen stemme, primallyder og imitasjon. Barna møter ulike musikkfaglige uttrykk og får synge et variert repertoar av sanger de kjenner fra før, samtidig som de skal utvikle nytt register. Korbarna på de øverste trinnene deles inn i ulike stemmegrupper og jobber bl.a. med tostemt sang.

Advertisements