Korledere og undervisning

Berg skolekor etablerte et eget guttekor høsten 2019.  Koraktivitene deles dermed inn i hovedkoret og guttekoret. Korene har hver sin dirigent, ulike øvelser og arrangement, men samarbeider også om prosjekter gjennom året.

Hilde Seehusen er dirigent for hovedkoret. Hun har master fra NMH i musikkterapi, har studert drama- og teaterkommunikasjon og musikkvitenskap. Hun har over 10 års erfaring som musikalsk leder for ulike skolekor i Oslo. Hilde har vært korets dirigent fra oppstarten i 2016 og jobber også som baseleder på Lysegrønn base og har noe musikkundervisning på skolen.

Det er viktig for Hilde at koret skal utgjøre et viktig sosialt miljø på skolen/AKS og være et sted vennskap kan oppstå på tvers av klasser og trinn. Undervisningen legger vekt på egenutvikling, autonomi, mestring og positive følelser knyttet til sang og tar utgangspunkt i barnets egen stemme, primallyder, imitasjon og bevegelse. Barna blir kjent med musikkfaglige uttrykk, jobber med gehør og koristene får lov til å prøve å dirigere på øvelsene. Hilde ønsker at barna skal bli kjent med et variert repertoar som passer godt for barnestemmen og dens kvaliteter. Hun legger også til rette for at koristene skal få komme med ønsker slik at de får et eieforhold til repertoaret som blir sunget. Koret synger derfor alt fra Alf Prøysen til Alan Walker.  

Marius Astrup Thoresen leder guttekoret. Han er pianist med utdannelse fra Griegakademiet og Hochschule der kunst i Berlin og har studert pedagogikk på Barratt Dues musikkinstitutt. Han leder også Bislett guttekor med barn fra bl.a. Bolteløkka skole, Ila, Marienlyst, Skøyen og Bøler.