Organisering, innmelding og øvelser

ORGANISERING

Berg skolekor er et foreldredrevet initativ med eget foreningsstyre. Korøvingene skjer i samarbeid med aktivitetsskolen og inngår i AKS-tilbudet på skolen. AKS står for den praktiske tilretteleggingen, og organiserer ukentlige øvinger gjennom hele året for de ulike klassetrinnene.

UNDERVISNINGSTIDER HØST 2020/VÅR 2021

Oppstart uke 35.

Øvelser hovedkoret:

1. trinn: Tirsdager kl. 14:30 – 15:00
2. trinn: Tirsdager kl. 15:00 – 15:45
3. trinn: Mandager kl. 15:00 – 15:30
4. trinn: Mandager kl. 15:30 – 16:00
5., 6. og 7. trinn: Mandager kl. 14:15 – 15:00

Øvelser guttekoret:

1. trinn: Øver med hovedkoret
2. trinn: Onsdager kl. 15:30 – 16:00
3. trinn: Onsdager kl. 14:30 – 15:00
4. trinn: Onsdager kl. 15:00 – 15:30
5., 6. og 7. trinn: Onsdager kl. 13:45 – 14:30

INNMELDING OG KONTINGENT

Alle som vil delta i koret må også melde seg inn i foreningen Berg skolekor. Dette skjer i tillegg til påmelding til korøvelser på AKS. Når barnet ditt er påmeldt skolekoret via AKS-skjema mottar du en e-post fra foreningen Berg skolekor om innmelding i koret.

For 2020/2021 er årskontingenten er kr 100 pr barn for 1. – 4. trinn. For 5. – 7. trinn er årskontingenten kr 1300. Medlemskapet i koret er løpende. Utmelding skjer til samme e-post-adresse og vil gjelde fra påfølgende semester. Frist for innbetaling er 15. september. 

Kontingent kan betales via Berg skole Vipps nr. 25064. Husk å merke innbetalingen med barnets navn og klasse. 

Merk! Det sendes ut en epost til alle korforeldre med mer informasjon om korsemesteret i uke 35.