Organisering, øvingstider og innmelding

ORGANISERING

Berg skolekor er et foreldredrevet initativ med eget foreningsstyre. Korøvingene skjer i samarbeid med aktivitetsskolen og inngår i AKS-tilbudet på skolen. AKS står for den praktiske tilretteleggingen, og organiserer ukentlige øvinger gjennom hele året for de ulike klassetrinnene.

ØVINGSTIDER HØSTEN 2018

1. trinn: Torsdag kl. 14.30 – 15:00
2. trinn: Torsdager kl. 15.00 – 15.45
3. trinn: Torsdager kl. 13.45 – 14.30
4., 5. og 6. trinn: Mandager kl. 13:45 – 14:30

INNMELDING

Alle som vil delta i koret må også melde seg inn i foreningen Berg skolekor. Dette skjer i tillegg til påmelding til korøvelser på AKS. Årskontingenten er kr 100 pr barn for 1. – 4. trinn for 2018/2019. Dette er en minimumsavgift, vi blir glade for alle ekstra bidrag til korkassen. Alle barn i koret får korets t-skjorte ved innmelding. For 5.-6. trinn er årskontingenten kr 650 for 2018/2019.

Når barnet ditt er påmeldt skolekoret via AKS-skjema mottar du en e-post fra oss om innmelding i koret. Kontingent kan betales via Vipps til nr 25064 eller til Berg skolekors kontonummer 1503.78.13246. Husk å merke innbetalingen med barnets navn og klasse. Medlemskapet i koret er løpende. Utmelding skjer til samme epostadresse og vil gjelde fra påfølgende semester.

Merk! Det sendes ut en epost til alle korforeldre med mer informasjon om korsemesteret i uke 36. 

 

 

 

Advertisements